Apartamenty Gemini

W celu zapewnienia naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Klient dokonujący rezerwacji naszego apartamentu, akceptuje niniejszy regulamin,  który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

 

 1. Rezerwacja apartamentu może nastąpić:
  – poprzez wysłanie wiadomości e-mail /lub formularz rezerwacyjny na stronie.  Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu).
  – telefonicznie (podczas rozmowy z pracownikiem) dzwoniąc na numer +48 530 530 801
 2. Doba hotelowa
   rozpoczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 13:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem Apartamenty Gemini. Jednocześnie dopuszcza się wcześniejsze meldowania na takich samych warunkach.
 3. Klucze/karty dostępu
  do apartamentu przekazywane są karty magnetyczne bądź kody dostępu do zamków elektronicznych.
  Karty do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy Apartamenty Gemini w miejscu apartamentu, o ustalonej wcześniej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Apartamenty Gemini.
  Gość może również otrzymać kod dostępu do wybranego apartamentu na podany numer telefonu.
 4. Opłata za pobyt
  Opłatę za pobyt uiszcza się z góry  do 4 dni przed planowanym przyjazdem, przy rezerwacjach poniżej 4 dni, opłata powinna zostać uiszczona w następnym dniu bądź w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji apartamentu  z krótkim terminem przyjazdu firma Apartamenty Gemini, w niektórych przypadkach, zastrzega sobie prawo do rezerwacji apartamentu po otrzymanej płatności.
  Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 14 dni przed przyjazdem. ( w zależności od opcji rezerwacji )
 5. Zdanie kart dostępu/apartamentu
  W dniu wyjazdu, o ustalonej wcześniej godzinie, pracownik Firmy Gemini odbiera bezpośrednio  klucze (karty dostępu)  od Gości(a) w apartamencie.
 6. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 23:00 do 6:00)
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, firma Apartamenty Gemini może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł
 8. Obowiązuje zakaz palenia w apartamentach. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 400 zł.
  W niektórych przypadkach Firma Gemini zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji przed przekazaniem Apartamentu. Pobrana kaucja, jeśli zostaną zachowane warunki regulaminu, zostaje zwracana przy wymeldowaniu.
 9. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika firmy Apartamenty Gemini. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 10. W przypadku zgubienia karty magnetycznej wejściowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł
 11. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji – firma Apartamenty Gemini może zażądać dodatkowej opłaty.
 12. Firma Apartamenty Gemini nie ponosi odpowiedzialności za usterki i awarie powstałe na terenie budynku lub w apartamencie na które nie ma wpływu firma Gemini i nie jest to podstawą do anulowania lub zmiany ceny za rezerwację.
 13. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, firma Gemini zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 14. Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostarczenia odpłatnie do apartamentu łóżeczka dla dziecka i/lub krzesełka do karmienia. Koszt wynajęcia to 10 zł/doba.
 15. Oferowany przez Firmę Gemini parking jest niestrzeżony, firma nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy.
 16. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w celu realizacji zgodnie z art.6 1 lit b i RODO.
 17. Firmą  świadcząca usługi wynajmu apartamentów jest: “GEMINI” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
  Ul. Krasickiego 5, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 9140000401, REGON: 890511085
 18. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody firmy Gemini zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię firmy Gemini.
 19. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskim do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl)
 20. Odstąpienie od umowy. Zgodnie z art 38 punkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 21. Reklamacje. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby Apartamentów Gemini lub drogą elektroniczną na adres: apartamentygemini@gmail.com  Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.